Mgr. Vojtěch Bastyan, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv aerobní a anaerobní pohybové aktivity na hodnotu klidového metabolismu

Influence of aerobic and anaerobic exercise on resting metabolic rate
Anotácia:
Disertační práce se zabývá vlivem pohybové aktivity na hodnotu klidového metabolismu. Cílem práce je zhodnotit vliv pohybové aktivity na hodnotu klidového metabolismu a porovnat, jakým způsobem ovlivňuje hodnotu klidového metabolismu cvičení anaerobní (silový trénink) a cvičení aerobní (vytrvalostní trénink) u skupiny mužů se sedavým životním stylem. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou …viac
Abstract:
The thesis focused on the influence of physical activity on the value of resting metabolic rate. The aim of the study was to evaluate the effect of physical activity on the value of resting metabolic rate and to compare differences between anaerobic exercise (strength training) and aerobic exercise (endurance training) in group of men with previous sedentary lifestyle. The thesis consists of theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedúci: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc., doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií