Bc. Martin Skliňar

Bachelor's thesis

Vnútorný kontrolný systém firmy

Internal audit system of a firm
Abstract:
Goal of this work, "The internal audit system a firm is to analyze the current status of the use of internal control, respectively. internal control system in the company and based on acquired knowledge to suggest improvement in function of the control system and its implementation in the company. Bachelor thesis consists of three parts, theoretical, analytical and design. The first part looks at the …viac
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce ,,Vnútorný kontrolný systém firmy je analyzovať súčasný stav využívania vnútornej kontroly, resp. vnútorného kontrolného systému v uvedenej firme a na základe získaných poznatkov navrhnúť zlepšenie funkcie kontrolného systému a jeho implementácia v spoločnosti Syráreň Bel Slovensko a.s. Bakalárska práca pozostáva z troch častí, z teoretickej, analytickej a návrhovej. V prvej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Radoslav Tušan, PhD.
  • Oponent: Ing. Radoslav Bajus, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK