Tomáš Bilík

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika soudní kontroly veřejné správy v České republice. Hlavní zaměření práce je na oblast soudní kontroly, která je vykonávána především v rámci správního soudnictví, v omezené míře také obecnými soudy a zejména Ústavním soudem. Cílem práce je vymezení jednotlivých typů žalob ve správním soudnictví s odkazem na relevantní judikaturu. Druhá část práce je věnována …více
Abstract:
This bachelor work has been focused on the problematic of the judistical control of public administration in the Czech republic, especially of the justice control that is performed mainly by administrative tribunals, civil courts and Constitutional court especially, as well. The primary aim of this bachelor work is the definition of every single action of the administrative juridical system with reference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radislav Bražina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta