Barbora KUNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Přístup pracovníků k prevenci přenosu infekce ve zdravotnickém zařízení.

Access of workers to prevent transmission of infection in health care facilities.
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice přístupu zdravotnických pracovníků k prevenci přenosných chorob ve zdravotnickém zařízení. Cílem naší práce bylo zjistit vědomosti a dovednosti nižšího ošetřovatelského personálu a pracovníků úklidu. Určit, zda se zdravotničtí pracovníci a zaměstnanci zdravotnických zařízení snaží preventivní opatření dodržovat, a také zmapovat chyby ke kterým dochází …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of access of health-care workers to the prevention of communicable diseases in the health care facility. The goal of our thesis was to find out the knowledge and skills of the lower medical staff and cleaners. To determine whether healthcare workers and cleaners are trying to keep precautionary measures and also to map out the errors that occur. To fulfill …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. František Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNÍKOVÁ, Barbora. Přístup pracovníků k prevenci přenosu infekce ve zdravotnickém zařízení.. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i5cvrh i5cvrh/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.