Bc. Jan Oplt

Bakalářská práce

Názor zdravotnických pracovníků zaměstnaných u zdravotnické záchranné služby na zvyšující se počet výjezdů

The opinion of professionals employed by the emergency medical service on rising numbers of responses
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá názorem zdravotnických pracovníků zaměstnaných u zdravotnických záchranných služeb na zvyšující se počty výjezdů. Umožňuje čtenáři nahlédnout do systému zdravotnické záchranné služby v České republice a práce zdravotníků, kteří pracují u zdravotnické záchranné služby.
Abstract:
This Bachelor’s Thesis examines the opinion of professionals employed by emergency medical services on the rising number of responses. It offers the reader insight into the system of medical emergency service in the Czech Republic as well as into the work of the healthcare professionals.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michal Jakubů, DiS.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Koloušková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta