Tereza JÍLKOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina a zdravý životní styl

-

Family and healthy lifestyle
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na rodinu a zdravý životní styl. Toto téma je stále aktuální, protože rodina má na dítě největší vliv a je pro dítě vzorem. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se skládá z osmi kapitol a jejich podkapitol. První kapitola se zabývá definicí pojmu zdraví, jeho determinantů, podporou a prevencí zdraví. Druhá kapitola se zabývá …more
Abstract:
The bachelor´s work is concentrated on family and healthy lifestyle. This theme is still topical, because family has the most influence on the child and is a model for the child. The bachelor's work is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part consists of eight chapters and their subchapters. The first chapter is concerned with definition of health, determinants of health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Václava Klimtová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JÍLKOVÁ, Tereza. Rodina a zdravý životní styl. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/