Bc. Václav Šimek

Bakalářská práce

Ekonomické zhodnocení investic do malé fotovoltaické elektrárny

Economic evaluation of investments in small photovoltaic power plant
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Ekonomické zhodnocení investic do malé fotovoltaické elektrárny“ je ekonomické posouzení investic do malé fotovoltaické elektrárny, které může pomoci potenciálnímu investorovi rozhodnout se, zda-li investovat v současné době do malé fotovoltaické elektrárny či nikoliv. První část seznamuje čtenáře s pojmem fotovoltaika a charakterizuje její činnost, stejně jako legislativní …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Economic evaluation of investments in small photovoltaic power plant” is economic assessment of investments in small photovoltaic power plant that can help potential investor to decide whether nowadays invest in small photovoltaic power plant or not. The first part introduces the reader to the concept of photovoltaics and characterizes its activity, as well as the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Čapek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta