Bc. Irena Malíková

Diplomová práce

Hodnocení zaměstnanců Úřadu práce - Praha - západ

Evaluation of workers at the labor office Prague - West
Anotace:
Cílem práce je analýza hodnocení zaměstnanců Úřadu práce Praha- západ a zjištění vztahu pracovního výkonu, motivace a procesu hodnocení zaměstnanců na tomto Úřadu práce, tedy jak ovlivňuje hodnocení zaměstnanců tohoto zkoumaného úřadu jejich pracovní výkon a motivaci k další práci. Teoretická část se zabývá organizací a činností veřejné správy, pracovním výkonem, koncepcí řízení pracovního výkonu, …více
Abstract:
The aim of this thesis is to assess whether the evaluation of the investigated office affects employees to their work performance and further work. The theoretical deals with the organization itself and activity of public administration, the basic concepts such as work performance and the concept of the work performance management, employee evaluation, the objectives and the importance of evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů