Bc. Ivana Kocourková

Diplomová práce

Volnočasové aktivity dětí a dospívajících. K možnostem podpory ze strany Informačního centra pro mládež.

Leisure activities of children and adolescents. Possibilities of supporting by Youth Information Centre.
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat, jak mládež v jednom konkrétním městě v České republice vnímá nabídku volnočasových aktivit, a to především skrze Informační centrum pro mládež. Tato práce je rovněž evaluací tohoto konkrétního centra a jeho nabídky činností. Závěr práce poskytuje možná doporučení pro zmíněnou organizaci do budoucna.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe how young people in a particular city of Czech Republic perceive the offer of leisure time activities, especially the ones provided by the Youth Information Centre. This project is also an evaluation of this particular Youth Information Centre and its range of activities. The conclusion of this project provides possible recommendations that the organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta