Bc. Petr Kameník

Bakalářská práce

Televizní divák v 21. století

Television viewer in the 21 century
Anotace:
Hlavním tématem práce je televizní divák v 21. století. Práce zjišťuje pomocí komparace ranného televizního věku a současného stavu, jak se změnilo prostředí televizního vysílání a jak se proměnila instituce televizního diváctví, zejména z hlediska míry aktivity během sledování televize. Práce se opírá o texty a tvrzení teoretiků, zabývajících se televizí a novými médii. V počátku popisuje okolnosti …více
Abstract:
The main topic of the thesis is the 21st century TV viewer. Comparing the early television age with the current situation, the thesis aims to establish how the television broadcasting environment changed and the institution of television viewer ship transformed, especially in terms of activity while watching television. The thesis is based on texts and claims of the theorists focusing on the television …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta