Bc. Veronika Süssová

Diplomová práce

Motivace a stimulace dobrovolníků ve studentské organizaci

Motivation and Stimulation of Volunteers in Student Organization
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je zjistit, jak zvýšit motivaci dobrovolníků v konkrétní studentské organizaci – Mezinárodním studentském klubu, o. s. – k převzetí odpovědnosti za řízení a celkový chod organizace. V teoretické části práce jsou vyjasněny základní pojmy a koncepty z oblasti lidské motivace a motivace pracovního jednání a vhodné nástroje stimulace motivace v organizaci. Dále jsou …více
Abstract:
Aim of this Master’s thesis is to find out how to increase motivation of volunteers in a particular student organization – International Student Club – to take responsibility for the management and overall operations of the organization. The theoretical part of the thesis clarifies basic terms and concepts in the field of human motivation and work motivation and suitable stimulation tools in organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce