Bc. Kristýna Maňásková

Bachelor's thesis

Hodnotová orientace adolescentů a způsob výchovy v rodině

The value orientation of adolescents and the perceived way of upbringing in the family
Abstract:
Tato práce si kladla za cíl zjistit, jaké jsou hodnotové orientace současných adolescentů a vztah mezi těmito orientacemi a způsobem výchovy v rodině. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky o lidských hodnotách, rodinném prostředí a rodičovské výchově, adolescenci a faktorech, které ovlivňují hodnotovou orientaci adolescentů. Výzkumu se zúčastnilo 179 účastníků (z toho 108 žen) ve věku …more
Abstract:
This diploma thesis deals with an impact of parenting style on value orientation of adolescents. The theoretical part is focused on topics of values, parenting styles, adolescence and impact of several factors on value orientation. The research samples consisted of 179 respondents (108 females) aged from 15 to 19 years (an average age of respondents was 17 years). We used two methods for data collecting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloslava Dočkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta