Bc. Tereza Slavíková, DiS.

Master's thesis

Etické problémy a etická dilemata v práci manažera

Ethical problems and dilemmas in managerial work
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjistit, s jakými etickými problémy a dilematy se manažeři při své práci setkávají a jakým způsobem na ně reagují. Teoretická část se věnuje etice a její přítomnosti v organizaci v širším kontextu a dále specifikům manažerské práce. Závěr teoretické části je věnován pojmům etický problém a etické dilema a popisu možných reakcí na ně. Metodologická část se věnuje popisu metody …more
Abstract:
The objective of the thesis is to answer the question: what ethical problems and dilemmas managers face in their work and how they react in these situations. The theoretical part of the thesis is dedicated to the ethic as a part of organisation culture in its broader context and to specifics of manager work. The end of the theoretical part is focussed on concepts of ethical problems and dilemmas and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Lubasová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií