Bc. Tereza Slavíková, DiS.

Master's thesis

Etické problémy a etická dilemata v práci manažera

Ethical problems and dilemmas in managerial work
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zjistit, s jakými etickými problémy a dilematy se manažeři při své práci setkávají a jakým způsobem na ně reagují. Teoretická část se věnuje etice a její přítomnosti v organizaci v širším kontextu a dále specifikům manažerské práce. Závěr teoretické části je věnován pojmům etický problém a etické dilema a popisu možných reakcí na ně. Metodologická část se věnuje popisu metody …viac
Abstract:
The objective of the thesis is to answer the question: what ethical problems and dilemmas managers face in their work and how they react in these situations. The theoretical part of the thesis is dedicated to the ethic as a part of organisation culture in its broader context and to specifics of manager work. The end of the theoretical part is focussed on concepts of ethical problems and dilemmas and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Lubasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií