Bc. Ondřej Omelka

Diplomová práce

Akcie v zákoně o obchodních korporacích

Shares in Commercial Corporation Act
Anotace:
Tato práce se jednak zabývá analýzou nové právní úpravy vydávání akcií, resp. zaknihovaných akcií, z hlediska jejich forem. Důraz je kladen na zákaz vydávání (listinných) akcií na majitele, včetně socioekonomických důvodů, jež za novou právní úpravou stály. Kriticky jsou zhodnoceny dopady na transparentnost akciových společností. V druhé části práce jsou uvedeny změny, jichž doznala právní úprava druhů …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the new legislation of issuing shares and dematerialized shares from the perspective of their forms. Emphasis is put on the ban of issuing bearer shares including the socioeconomic reasons which were behind the new legislation. Impacts on the transparency of joint-stock companies are critically measured. The second part of the thesis introduces the changes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta