Tomáš Kostrhoun

Master's thesis

Analysis of pension systems: Public and private funding comparison

Analýza důchodových systémů: Srovnání soukromého a veřejného financování
Abstract:
V první části této diplomové práce popisujeme a analyzujeme jednotlivé systémy důchodového zabezpečení z pohledu jejich výhod a nevýhod pro veřejné výdaje i samotné penzisty. Rešerši dostupné literatury používáme jako hlavní metodu pro tuto část práce.Druhá část diplomové práce analyzuje veřejné výdaje na důchodové zabezpečení za pomoci regresního modelu s fixními efekty. Práce analyzuje země OECD …more
Abstract:
In the first part of the thesis, individual pension systems are reviewed and analysed. Research of available literature is used as a major method in this part. We examine the advantages and disadvantages of each from the perspective of both public expenditures and pensioners.The second part of the thesis pension replacement rate employing fixed time effects regression. Thesis analyses OECD countries …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: Eva Zamrazilová
  • Reader: Pavel Štěpánek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80737