Theses 

An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s. – Nikola Slováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola Slováková

Bakalářská práce

An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.

An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.

Abstract: The aim of this Bachelor's Thesis is to perform an analysis of the consumer behaviour differences and the key macroeconomic indicators of select European countries and on the basis of these data create a suggestion of export marketing export strategy for ETA. This thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is focused on information concerning marketing and especially international marketing, European market, consumer behaviour and macroeconomic indicators. In the practical part, the analysis of the key macroeconomic indicators of these countries was performed. Subsequently, research via questionnaires oriented on consumer behaviour was conducted. On the basis of acquired results, a suggestion of export marketing strategy for ETA was proposed.

Abstract: Cílem této bakalářské práce je provést analýzu rozdílů spotřebitelského chování zákazníků společnosti ETA ve vybraných evropských zemích a klíčových makroekonomických ukazatelů v těchto zemích a následně na základě těchto údajů vytvořit návrh exportní marketingové strategie pro společnost ETA. Tato práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na informace týkající se marketingu a speciálně pak mezinárodního marketingu, dále obsahuje informace týkající se evropského trhu, chování zákazníka a makroekonomických ukazatelů. V praktické části byla provedena analýza makroekonomického prostředí vybraných evropských zemí a analýza klíčových makroekonomických ukazatelů těchto zemí. Následně bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se chování zákazníka. Na základě takto získaných údajů byl vytvořen návrh exportní marketingové strategie pro společnost ETA.

Keywords: marketing, evropský trh, chování zákazníka, makroekonomické prostředí, klíčové makroekonomické ukazatele

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41838 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Slováková, Nikola. An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:25, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz