Nikola Slováková

Bakalářská práce

An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.

An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.
Abstract:
The aim of this Bachelor's Thesis is to perform an analysis of the consumer behaviour differences and the key macroeconomic indicators of select European countries and on the basis of these data create a suggestion of export marketing export strategy for ETA. This thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part is focused on information concerning marketing and especially …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu rozdílů spotřebitelského chování zákazníků společnosti ETA ve vybraných evropských zemích a klíčových makroekonomických ukazatelů v těchto zemích a následně na základě těchto údajů vytvořit návrh exportní marketingové strategie pro společnost ETA. Tato práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na informace týkající …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slováková, Nikola. An Analysis of the Consumer Behaviour Differences and the Key Macroeconomic Indicators of Select European Countries as the Basis of an Export Marketing Strategy for ETA a.s.. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe