Theses 

Hip Hop: Rapová hudba jako cesta z ekonomické, kulturní a společenské izolace Afro-Američanů v 70. až 90. letech minulého století – Mgr. Zdeněk Půža

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Mgr. Zdeněk Půža

Diplomová práce

Hip Hop: Rapová hudba jako cesta z ekonomické, kulturní a společenské izolace Afro-Američanů v 70. až 90. letech minulého století

Hip Hop: Rap Music as a Way Out of an Econimical, Social and Cultural Isolation of African Americans between the 1970s and the 1990s

Anotace: Tato práce zkoumá specificky městský kulturní fenomén nazývaný hip hop, který se vyvinul během 70. let minulého století v předměstských oblastech obývaných převážně černošskými a hispánskými menšinami, a který se do dnešní doby stačil přetransformovat ve fenomén celosvětový. I když se hip hopová kultura skládá z více uměleckých elementů (výtvarné umění zvané „graffiti“ a styl tance nazývaný „breakdance“) dosáhla patrně největšího vlivu rapová hudba, která díky své textové složce pomohla jasně a bezprostředně formulovat radosti a problémy mladých černochů, kteří byli jejími hlavními exponenty. Jelikož podmínky v těchto ghettech byly také zdrojem mnoha společensky patologických jevů, které se pak objevovaly i v rapových písních, stala se rapová hudba terčem kritiky. Kritika, která vinila rap z oslavy těchto jevů či přílišného materialismu, nechápala že rapová hudba, vznikla jednak proto, aby na tyto společenské nešvary poukazovala, ale také proto, že byla jednou z mála cest jak jim také uniknout. Tato kritika, také mnohdy nebrala v potaz relevantní kulturní, historické a společenské souvislosti, které mnohdy pomáhaly rapovou hudbu velmi výrazně spoluutvářet, což se snaží tato práce uvést na pravou míru.

Abstract: This work examines a specifically urban phenomenon, called hip hop, which emerged in the 1970s of the last century in urban areas of large American cities, inhabited predominantly by African-American and Hispanic minorities, but which has been since present transformed in the worldwide phenomenon. Even though it consists of more elements (graffiti and breakdance) it was rap music, which gained the greatest importance. It was its lyrics content, which served as a means of articaulation of joys and problems of young African Americans, who were its main exponents. Because the social conditions in these urban areas were often the source of many patholigical phenomenons, which are usually the main topics of rap songs, which was the reason, why it was criticized. However, the criticism, which blamed rap music of obvious celebration of materialism, did not see that rap music was not only the means of criticims of the harsh conditions on the one hand and a way how to escape them on the other. This criticism did not take into consideration the relevant cultural, historic and social contexts, which were significantly shaping contemporary rap music, thus the aim of this work is to correct the distorted opinions about the subject.

Keywords: hiphop, Afro-Američané, rapová hudba, sociologie, hudební věda, americká historie, americká ghetta

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:23, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz