Kateřina MAŠÍNOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza vybraného celostátního operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků. Zaměření na integrovaný operační program

Analysis of selected regional operation program funded by EU Structural Funds, focusing on the territorial allocation of funds. Focus on integrated operational program
Abstract:
Tématem bakalářské práce je Analýza vybraného celostátního operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků se zaměřením na Integrovaný operační program - IOP. Svou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí. Každá část popisuje jedno téma. Prvním tématem budou Strukturální fondy a čerpání finančních prostředků. V této kapitole se zaměřím …more
Abstract:
The chosen theme of the bachelor work is the Analysis of the chosen national operating program financed from structured funds of EU focused on territorial allocation of money funds. Direction on integrate operating program. The work is going to structure to third main parts. Each part will describe one theme. First theme is going to be the Structured funds and drawning of money. In this chapter with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŠÍNOVÁ, Kateřina. Analýza vybraného celostátního operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU se zaměřením na územní alokaci finančních prostředků. Zaměření na integrovaný operační program. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická