Mgr. Vladimír Šandala

Diplomová práce

Právo na bezplatnou právní pomoc jako součást práva na spravedlivé řízení dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

The right to free legal aid as a component of the right to a fair trial under Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of decision-making practice of the European Court of Human Rights with respect to the application of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The body of work reviews the conditions that the Court described in its judgments as decisive for the granting of legal aid and comparing differences depending on whether it …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na analýzu rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva s ohľadom na aplikáciu článku 6 Úmluvy o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Práca sa ďalej zaoberá podmienkami, ktoré vo svojich rozsudkoch Súd označil za rozhodujúce pre udelenie bezplatnej právnej pomoci a ich odlišnosťami v závislosti na tom, či sa rozhoduje o občianskych právach a závazkoch, alebo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta