Ing. Ivana Popelářová

Bachelor's thesis

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product analysis – the source of a competitive advantage
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroj konkurenční výhody. Vybraným produktem je brazilský keratin. V teoretické části jsou popsány jednotlivé aspekty marketingu vedoucí ke správnému zanalyzování produktu. Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétního produktu, ale i na podnik, který produkt zavedl. SWOT analýza charakterizuje podnik. Analýza produktu a srovnání s konkurenčními …more
Abstract:
The table of contents of this bachelor’s degree is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is brazilian keratin. In a theoretic part there are described particular aspects of marketing that are contributing to the right analysis of the product. A practical part is directed to the analysis of the specific product and the company where this product was launched. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Pavel Klička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní