Bc. Martina Spoustová

Master's thesis

Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku

The attitude of students of social work, social workers and educators in social work toward coping strategies of personal problems and the role of supervision in these strategies in the Czech Republic and Croatia
Abstract:
Cílem práce je objasnit jaký je postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání. V teoretické části jsou popsány osobní problémy sociálních pracovníků, dále hlavní východiska české a chorvatské sociální práce a supervize. Dále jsou popsány užívané strategie zvládání a vysvětlen koncept …more
Abstract:
The aim of the thesis is find out the attitude of students of social work, social workers and educators in social work to coping strategies of personal problems and the role of supervision in these strategies. In the theoretical part are described social worker´s personal problems. Further, there are described the specifics of Czech and Croatian social work and supervision. In other parts, we can find …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Petra Horová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií