Bc. Olga Goriainova

Master's thesis

Determining the economic costs and benefits of migration from the perspective of the sending and receiving nations

Determining the economic costs and benefits of migration from the perspective of the sending and receiving nations
Abstract:
Závěry práce dokazují, že mezinárodní migrace hraje důležitou roli ve vývoji globální ekonomiky. Vysílající i přijímající země mohou čerpat výhody z mezinárodních migračních toků nebo mohou být ovlivněny jejich negativními aspekty. Jeden z nejoblíbenějších důvodů zahraniční migrace je hledání lepších pracovních míst, hospodářských a sociálních podmínek. Migrace z méně do více rozvinutých zemí ve vyhledávání …more
Abstract:
The findings of the thesis testify that international migration plays an important role in the development of the global economy. Both sending and receiving nations can draw benefits from international migration flows or can be affected by their negative aspects. One of the most popular reasons for foreign migration is the search for better jobs, economic and social conditions. Migration from less …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní