Miluše STRAKOVÁ

Bakalářská práce

Externe Kommunikation der Firma Liebherr am Beispiel der ausgewählten Unternehmenszeitschriften / Externí komunikace firmy Liebherr na příkladu vybraných firemních časopisů

External communication of company Liebherr on the example of selected corporate business magazines.
Abstract:
External communication plays an important role in the enterprise communications. The Bachelor Thesis investigates this specific communication tool on the example of the customer based magazines of Liebherr company. The first part describes theoretical starting-points of the theme, tools, elements and placement in the enterprise communications. Professional stories work effectively since the authenticity …více
Abstract:
Externí komunikace je významnou součástí podnikové komunikace. Předložená bakalářská práce zkoumá tento konkrétní nástroj na příkladu zákaznických časopisů společnosti Liebherr. První část popisuje teoretická východiska tématu, nástroje, prvky a umístění v podnikové komunikaci. Profesionální příběhy působí účinněji, protože autentičnost je to, co je cílovou skupinou poptáváno. Empirická analýza ve …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKOVÁ, Miluše. Externe Kommunikation der Firma Liebherr am Beispiel der ausgewählten Unternehmenszeitschriften / Externí komunikace firmy Liebherr na příkladu vybraných firemních časopisů. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání