Theses 

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti – Bc. Barbora Kupcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Kupcová

Diplomová práce

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of current methods of communication and design model of future performance

Anotace: Předmětem diplomové práce „Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti“ je analýza aplikace jednotlivých nástrojů marketingové komunikace do procesu průmyslové společnosti na českém trhu. Diplomová práce uvádí některé trendy a způsoby komunikace doma a v zahraničí. Upozorňuje na důležitou roli marketingového oddělení ve společnosti při utváření nové komunikační strategie. První část práce se věnuje jednotlivých nástrojům interní a externí komunikace. Vysvětluje základní pojmy a procesy, které charakterizují komunikaci se zákazníkem. Druhá část diplomové práce se věnuje konkrétním příkladům a způsobům komunikace. Názory obchodníků a marketingového oddělení z praxe předkládají ucelený pohled na komunikaci společnosti v oblasti B2B v 21. století.

Abstract: The topic of the diploma work called „Analysis of current methods of communication and design models of future performance“ is analysis of the application of individual tools of marketing communication into the process of industrial society on the czech market. Diploma work is focused on some of the trends and ways of communication at home and abroad. This work highlights the important role of the marketing department in the company when creating new communication strategy. The first part of the work is dedicated to the individual tools of internal and external communication. It explains the basic expressions and processes which define the communication with the customer. The second part of the work is dedicated to the specific examples and ways of communication. The opinions of dealers and marketing department from their professional experience give complete view on communication of the company in the area of B2B in 21 century.

Klíčová slova: B2B business to business, externí komunikace, firemní kultura, interní komunikace, marketingové oddělení, osobní prodej, podpora prodeje, přímý marketing, reklama, sponzoring, veletrhy a výstavy, vztahy s veřejností, zákazník.B2B business to business, external communications, corporate culture, internal communications, marketing department, personal selling, sales promotion, direct marketing, advertising, sponsorship, trade fairs and exhibitions, public relations, customer.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz