Dominika Drymlová

Bachelor's thesis

Rizika u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení

Risks in Newborns Born outside Health Facilities
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá riziky u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Na začátku teoretické části se dozvídáme informace o překotném porodu a jeho vedení mimo zdravotnické zařízení. Dále práce popisuje klasifikaci novorozenců, jejich poporodní adaptaci a prvotní vyšetření po porodu zahrnující i fyzikální vyšetření. V závěru …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with possible risks of newborn babies born outside a medical institution. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The beginning of the theoretical part provides information about a rapid labour and its managing outside a medical institution. Furthermore, the thesis describes a classification of newborns, their postnatal adaptation and an immediate postnatal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Žárská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Drymlová, Dominika. Rizika u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe