Ing. Martina Hlaváčková

Bakalářská práce

Produkt jako zdroj konkurenční výhody a odlišení se. Úloha produktu a výzkum produktů společnosti ve vztahu ke zjištěným PPO (potřeby, požadavky, očekávání) zákazníků.

Product as ressource of competitive advantage and the diferrence. Product exercise and company’s product research in relation to realized NRE (needs, requirements, expectation) customers.
Anotace:
V bakalářské práci je analyzováno využití nového produktu na trhu - „Mobilní reklamy”. Tento produkt je novinkou na českém trhu od roku 2007. Práce je v první části zaměřena na obecný popis produktu s detailnějším popisem jednotlivých služeb společnosti Vodafone obsahující mobilní reklamu. Dále je proveden průzkum konkurence společnosti Vodafone a popis poskytovaných služeb těchto konkurentů, zahrnující …více
Abstract:
There is the usage of new product in the area of Mobile Advertising analyzed in my bachelor´s thesis. This product is completely new and appeared on the Czech market in 2007. The first part of the thesis is focused on product´s general description with detailed description of Vodafone´s products and services that include Mobile Advertising. Further on one can read an analysis about Vodafone’s competitors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní