Bc. Zuzana Janáčková

Bakalářská práce

Stigma psychických poruch - soubor rozhovorů pro časopis Psychologie dnes

Mental illness stigma - Collection of interviews for Psychologie dnes magazine
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu stigma psychických poruch. Cílem práce je vytvoření série publicistických rozhovorů na dané téma potencionálně publikovatelných v odborném časopisu Psychologie dnes. Téma je nejprve zpracováno teoreticky v první části práce, dále následuje představení vybraného žurnalistického žánru se zaměřením na specifika rozhovorů vytvořených pro účely této práce. Třetí, empirická …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on mental illness stigma. The aim of this work is creating a collection of publicistic interviews on chosen topic, which could be published in Psychologie dnes magazine. First part of this thesis deals with the topic, next part defines publicistic interview as a journalist genre focusing mainly on specific areas important for creating interviews for this work. Third, empiric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika