Theses 

Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy – Bc. Daniel Šimek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Daniel Šimek

Bachelor's thesis

Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy

Theatrical performance as a space for personal and social development of Lower-secondary pupils

Abstract: Práce se zabývá divadlem hraným dětmi jakožto prostředkem pro jejich osobnostní a sociální rozvoj. Zabývá se přípravou a realizací hudební pohádky ochotnického divadelního souboru Nové divadlo Mělník s názvem Květ zapomnění. V práci je popsána teoreticky a prakticky práce s dětmi při tvorbě divadelního představení (herectví, zpěv, tanec apod.) Součástí práce je fotodokumentace představení.

Abstract: This work is focused on theatre played by children as a space for their personal and social development. It is also focused on preparation and realization of musical fairy-tail of amateur theatrical group Nové divadlo Mělník named Květ zapomnění. In this work is described theoretically and practically work with children during realization of theatrical performance (acting, singing, dancing etc.) A part of this work contains of photo documentation of performance.

Keywords: Dětské divadlo, děti, herci, divadelní představení, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, pohyb, zpěv

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
  • Accessible from:: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: MgA. Ivana Honsnejmanová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28000 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šimek, Daniel. Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 07:28, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz