Theses 

Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy – Bc. Daniel Šimek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Daniel Šimek

Bachelor's thesis

Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy

Theatrical performance as a space for personal and social development of Lower-secondary pupils

Anotácia: Práce se zabývá divadlem hraným dětmi jakožto prostředkem pro jejich osobnostní a sociální rozvoj. Zabývá se přípravou a realizací hudební pohádky ochotnického divadelního souboru Nové divadlo Mělník s názvem Květ zapomnění. V práci je popsána teoreticky a prakticky práce s dětmi při tvorbě divadelního představení (herectví, zpěv, tanec apod.) Součástí práce je fotodokumentace představení.

Abstract: This work is focused on theatre played by children as a space for their personal and social development. It is also focused on preparation and realization of musical fairy-tail of amateur theatrical group Nové divadlo Mělník named Květ zapomnění. In this work is described theoretically and practically work with children during realization of theatrical performance (acting, singing, dancing etc.) A part of this work contains of photo documentation of performance.

Kľúčové slová: Dětské divadlo, děti, herci, divadelní představení, osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, pohyb, zpěv

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zverejniť od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedúci: MgA. Ivana Honsnejmanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28000 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Šimek, Daniel. Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 23:18, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz