Milan Komárek

Diplomová práce

Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV v provincii Yunnan v Číně a ČR

Comparison of extraction and processing of stone blocks for HCT and UHF in the province of Yunnan in China and the Czech Republic
Anotace:
V předložené diplomové práci je popsáno porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV v provincii Yunnan v Číně a v ČR. První část této práce popisuje těžbu a zpracování pískovcových bloků kamene v České Republice, v lomu Podhorní Újezd, který je významným producentem pískovcových bloků. V další části této práce popisuji současné metody těžby a zpracování bloků kamene výhradně používané v …více
Abstract:
In thepresent thesis is described comparing the extraction and processing of stone blocks for HKV and UHF in the province of Yunnan in China and the Czech Republic. The first part of this paper describes the extraction and processing of sandstone blocks of stone in the Czech Republic, in thequarry Podhorní Újezd, whichis a major producer of sandstone blocks. In then extsection of this paper describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Pavel Barták

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin