Milan Blín

Bakalářská práce

Úloha České národní banky v krizovém období let 2008 až 2010

Anotace:
Bakalářská práce je svým obsahem zaměřena na vyhodnocení opatření, která zavedla Česká národní banka v rámci reakcí na světovou finanční krizi, která začala v USA roce 2008. Vyhodnocována je účinnost případně neúčinnost uskutečněných opatření vztahujících se k bankovnímu sektoru v České republice v letech 2008 – 2010. Bankovní sektor ČR v této práci reprezentují čtyři bankovní domy – Komerční banka …více
Abstract:
The content of this Bachelor thesis focused on the assessment of the measures established by ČNB as the response by the financial crisis, which had started in 2008. There were assessed functionality or non functionality of those measures in relation with Czech banking sector in years 2008 -2010. The banking sector represented 4 banks - Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS