BcA. Lenka Fajmonová

Bachelor's thesis

Ivana Vostárková - přístupy k práci s hlasem

Ivana Vostárková - approaches to work with voice
Anotácia:
Bakalářská práce „Ivana Vostárková – přístupy k práci s hlasem“ pojednává o osobnosti Ivany Vostárkové a její cestě k profesi hlasového pedagoga. V první části se práce zaměřuje na základní pojmy a principy, se kterými se obor hlasové pedagogiky v kontextu oboru divadlo a výchova potýká. Principy pojmenovává, pojmy vysvětluje a vše doplňuje o pohled Ivany Vostárkové. Poté zachycuje Ivanu Vostárkovou …viac
Abstract:
Diploma thesis „Ivana Vostárková – approaches to work with voice” deals with Ivana Vostárková´s personality and her way to career as a voice teacher. In the first place it focused on the basic concepts and principles which this subject deals with in the context of theatre and education. Principles are named, concepts are explained and completed with a view of Ivana Vostárková. Then diploma thesis depicts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: MgA. Miroslav Jindra
  • Oponent: Mgr. Jarmila Hrabalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/sztd9/