Bc. Sabina RYBOVÁ

Diplomová práce

Měření výkonnosti neziskové organizace Techmania Science Center, o.p.s.

Efficiency measurement of non-profit organization Techmania Science Center, o.p.s.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti neziskových organizací. Hlavním cílem práce bylo posoudit výkonnost neziskové organizace Techmania Science Center o.p.s. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá charakteristikou neziskových organizací v České republice a modely měření a řízení výkonnosti vhodné k aplikaci v neziskových organizacích. Praktická část je …více
Abstract:
The thesis is focused on the efficiency measurement of non-profit organizations. The main objective was to evaluate efficiency of non-profit organization Techmania Science Center o.p.s. The thesis consists of theoretical and practical part The theoretical part describes non-profit organizations in the Czech Republic and the measurement and management models of efficiency for non-profit organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYBOVÁ, Sabina. Měření výkonnosti neziskové organizace Techmania Science Center, o.p.s.. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/