Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný

Bachelor's thesis

Komparace volebních kampaní pravicových politických stran ve volbách do PS PČR v roce 2013. Příklad ODS, TOP 09, Svobodných a Hlavu vzhůru

The comparasion of the electoral campaigns of the right-wing political parties in elections to the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 2013. The case of ODS, TOP 09, the Free Citizens' Party and Heads Up
Abstract:
Bakalářská práce Komparace volebních kampaní pravicových politických stran ve volbách do PS PČR v roce 2013. Příklad ODS, TOP 09, Svobodných a Hlavu vzhůru se zabývá volebními kampaněmi zmíněných čtyř politických stran. Snaží se o analýzu vybraných aspektů kampaně a pohlíží na ně v komparativním úhlu pohledu. Věnuje se jak formálním tak i obsahovým částem kampaní. Zvláštní důraz je potom věnován programové …more
Abstract:
The thesis The comparasion of the electoral campaigns of the right-wing political parties in elections to the Chamber of Deputies in the Czech Republic in 2013. The example parties ODS, TOP 09, the Free Citizens‘ Party and the Cheer up – voting bloc deals with the election campaigns of the four political parties. It aims to analyze selected aspects of the campaigns and looks at them from a comparative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jozef Zagrapan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií