Bc. Kateřina Bednaříková, DiS.

Diplomová práce

Specifika komunikace sociálního pracovníka s duševně nemocným klientem

The Specifics of Communication of a Social Worker with a Mentally Ill Client
Anotace:
Předmětem této práce je porozumět situaci osob s duševním onemocněním, které jsou kli-enty sociální práce sociálních pracovníků městského úřadu obce s rozšířenou působností Otrokovice a zároveň pochopit specifické rysy komunikace sociálního pracovníka s nimi. Práce je zaměřena na interakci mezi sociálním pracovníkem a klientem s duševní nemocí, podmínky jejich spolupráce, možnosti pomoci v rámci sociální …více
Abstract:
The object of this thesis is to understand the situation of people with mental illness, who are clients of social work of social workers of the municipal office of the municipality with extended competence Otrokovice and understand the specific features of social worker communication with them as well. The thesis is focused on the interaction between the social worker and the client with men-tal illness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bednaříková, Kateřina. Specifika komunikace sociálního pracovníka s duševně nemocným klientem . Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe