Jan Maňák

Master's thesis

Vybraná spektrofotometrická měření

Selected spectrophotometrics measurement
Abstract:
Cílem této diplomové práce „Vybraná spektrofotometrická měření“ bylo zhodnotit možnosti měření elektrického světla v laboratořích světelné techniky, popsat vlastnosti a měřící schopnosti spektrofotometrických přístrojů, dále popsat teorii vnímání barev a samotného měření indexu podání barev, popsat návrh a výrobu kulového integrátoru, uvést ukázku praktického měření několika různých světelných zdrojů …more
Abstract:
The aim of this thesis which is named „Selected spectrophotometric measurements“ was not only to evaluate possibilities of measurements of electric light in light equipment laboratories but also to describe features and measuring abilities of spectrophotometric instruments. Furthermore, to describe the theory of light perception and the theory of measuremens of colour rendition index, to describe the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Karel Sokanský
  • Reader: František Orság

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Elektrotechnika / Elektroenergetika