Jan Maňák

Master's thesis

Vybraná spektrofotometrická měření

Selected spectrophotometrics measurement
Anotácia:
Cílem této diplomové práce „Vybraná spektrofotometrická měření“ bylo zhodnotit možnosti měření elektrického světla v laboratořích světelné techniky, popsat vlastnosti a měřící schopnosti spektrofotometrických přístrojů, dále popsat teorii vnímání barev a samotného měření indexu podání barev, popsat návrh a výrobu kulového integrátoru, uvést ukázku praktického měření několika různých světelných zdrojů …viac
Abstract:
The aim of this thesis which is named „Selected spectrophotometric measurements“ was not only to evaluate possibilities of measurements of electric light in light equipment laboratories but also to describe features and measuring abilities of spectrophotometric instruments. Furthermore, to describe the theory of light perception and the theory of measuremens of colour rendition index, to describe the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Karel Sokanský
  • Oponent: František Orság

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika