Alena Chylíková

Bachelor's thesis

Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP

The Super Decisions - Software application for multicriteria decision making based on ANP method
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá především popisem práce s programem Super Decisions při řešení rozhodovacích problémů na základě ANP (Analytic Network Process) metody. Tato metoda představuje síťové zobecnění hierarchické metody AHP (Analytic Hierarchy Process) a její výhoda spočívá hlavně v možnosti zahrnout do modelu všechny existující vazby (včetně zpětných). V první části práce je představeno teoretické …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the overview of Super Decisions, which provides wide palette of tools for multicriteria decision-making based on ANP (Analytical Network Process) method. This method is more general form of hierarchical AHP (Analytic Hierarchy Process) method. Advantages of the ANP lie in opportunity to use all known dependency relations (including feedback dependence). First, theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Jana Kalčevová
  • Reader: Roman Černohous

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26897