Bc. Adam Folvarčný

Bakalářská práce

Úsvit Tomia Okamury: strana politického podnikatele?

Tomio Okamura's Dawn - party of political entrepreneur?
Anotace:
Bakalářská práce je pojata jako případová studie v otázce chápání Tomia Okamury jako politického podnikatele. Výchozím teoretickým rámcem je koncept politického podnikatele Davida Artera. V empirické části se práce soustředí zejména na význam rétoriky a agendy v období před vytvořením Úsvitu přímé demokracie. Následně je pozornost zaměřena na otázky vlivu Okamurova působení na program strany, charismatického …více
Abstract:
The bachelor thesis is approached as a case study in the problem of perceiving Tomio Okamura like political entrepreneur. David Arter´s concept of political entrepreneur is the central theoretical framework. In empirical section, thesis is focused on the significance of rhetoric and agenda before creating of Dawn of direct democracy. Afterwards focus is concentrated on the question of Okamura´s influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií