Bc. Aneta Václavíková

Bachelor's thesis

Zastoupení spirituality v současném českém výtvarném umění

Representation of Spirituality in Contemporary Czech Visual Art
Abstract:
Práce se zabývá zastoupením spirituality v současném českém výtvarném umění, a to v kontextu změn soudobé náboženské situace. Obrací pozornost na posun od institucionálních podob religiozity k individualizovaným formám spirituality a pojednává o jeho vlivu na uměleckou tvorbu. Klade přitom důraz na tuto proměnu podoby duchovního života, z níž však nelze vyvodit zánik zájmu o veškeré spirituálno. Odklon …more
Abstract:
The thesis deals with representation of spirituality in contemporary Czech art in the context of changes in contemporary religious situation. It draws attention to the shift from institutional forms of religiosity to individualized forms of spirituality and discusses its impact on artistic production. The thesis emphasis the transformation of this form of spiritual life which does not imply disappearance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta