Bc. Jana Kollarová

Diplomová práce

Kouření a chronická obstrukční plicní nemoc

Smoking and chronic obstructive pulmonary disease
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Bc. Kollarová Jana Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Kouření a chronická obstrukční plicní nemoc Vedoucí práce: PhDr. Michaela Schneiderová Počet stran: 108 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2014 Klíčová slova: kouření, chronická obstrukční plicní nemoc, dlouhodobá domácí oxygenoterapie, kvalita života Souhrn: Diplomová …více
Abstract:
ANNOTATION Surname and first name: Bc. Kollarová Jana Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Smoking and chronic obstructive pulmonary disease Supervisor of the work: PhDr. Michaela Schneiderová Number of pages: 108 Number of enclosures: 8 Year of defense: 2014 Key words: smoking, chronic obstructive pulmonary disease, long-term oxygen therapy, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta