Andrea Vymlátilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Orgány obce a správce obce

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na téma orgány obce a správce obce. První část práce se zabývá historií veřejné správy v českých zemích od roku 1848 do roku 1945. Druhá část řeší kapitolu, nazývaná veřejná správa, která se zabývá pojmem státní správa a samospráva. Práce popisuje systém, působnost a pravomoci orgánů obcí a správce obcí. Poslední část práce uvádí místní právní předpisy a volby do zastupitelstva …více
Abstract:
Graduate thesis focuses on the municipal authorities and the administrator of the village. The first part deals with the history of public administration in the Czech Republic from 1848 to 1945. The second part deals with a chapter called public administration, where it deals with the concept of government and local government. The work describes the system, the responsibilities and powers of municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/ic7p01/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program:
Veřejná správa

Práce na příbuzné téma