Mgr. Jan Dvořáček, DiS.

Bachelor's thesis

Znalosti a dovednosti nelékařského zdravotnického personálu Fakultní nemocnice Brno v oblasti rozšířené neodkladné resuscitace dospělých

Knowledge and skills of paramedical staff of University hospital of Brno in advanced life support
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá úrovní vědomostí a dovedností všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na intenzivních lůžkách Fakultní nemocnice Brno v problematice rozšířené neodkladné resuscitace dospělých. Přitom bylo využito anonymního dotazníkového šetření v rámci FN Brno, jehož výsledky jsou podrobně rozebrány v empirické části. Závěry mohou být užitečné pro zaměstnavatele …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with a level of knowledge and skills in advanced life support of nurses and paramedics working in intensive care of University hospital of Brno. The anonymous questionnaire survey was used. In the empirical part are the results discussed. The conclusions could be usefull for the employer when planning professional workshops on this issue. In the theoretical part is discussed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2013

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta