Aneta BINDEROVÁ

Diplomová práce

Závislá práce a pracovněprávní vztahy

Dependent work and labor relations
Anotace:
Diplomová práce na téma závislá práce a pracovněprávní vztahy vysvětluje zejména tyto dva hlavní a v pracovním právu provázané pojmy, přičemž současně práce uvádí komparaci pracovněprávních vztahů s občanskoprávními vztahy, vysvětluje základní pracovněprávní vztahy, jimiž jsou pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, přináší historický exkurz do pracovního práva a současně vysvětluje …více
Abstract:
Thesis explains two main pillars of labor law, dependent work and labor relations. Also includes comparison of labor relations and civil relations, history of labor law and illegal work and its forms.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BINDEROVÁ, Aneta. Závislá práce a pracovněprávní vztahy. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická