Bc. Johana Kroupová

Master's thesis

Translation of Children's Narratives in Fictional Diaries

Translation of Children's Narratives in Fictional Diaries
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na specifika překladu deníkových knih pro děti. Práce popisuje specifika překladu dětské literatury obecně a poté konkrétně v případě deníkových knih. K analýze byly vybrána tři díla současných autorů psaná v angličtině a jejich překlady do češtiny. V překladech byly hodnoceny použité tendence a strategie v oblastech specifických pro překlad deníkových knih.
Abstract:
This thesis concerns the specifics of translation of fictional diary-books for children. The specific challenges of translating for children generally are defined, as well as the specifics of translating diary-books. A comparative analysis of three contemporary diary-books for children written in English and their Czech translations follows. The results of the analysis present the tendencies and strategies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta