Radek HRACHOVÝ

Bakalářská práce

Analýza dopravních úrazů typu chodec, tramvajová souprava, na území města Ostravy v období 2006-2010.

Analysis of traffic accidents pedestrian type tram set in the city of Ostrava in the period 2006-2010.
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Analýza problematiky dopravních nehod za účastí chodce a tramvaje na území města Ostravy v časovém horizontu pěti let" se v teoretické části zabývá popisem samotné silniční dopravní nehody, rozborem právní úpravy a vysvětlením základních pojmů souvisejících s danou problematikou. Dále jsou zde rozebrány podmínky a příčiny mající vliv na vznik dopravních nehod, je provedena …více
Abstract:
Bachelor thesis called ,,Analysis of accidents problems of pedestrian and tram participation in Ostrava city in time duration of 5 years" is dealt with description of accident, analysis of legal form and describing the basic terms related to problems in its theoretical part. Conditions and reasons of accidents are the next part of the bachelor thesis, it is made the analysis between the pedestrian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRACHOVÝ, Radek. Analýza dopravních úrazů typu chodec, tramvajová souprava, na území města Ostravy v období 2006-2010.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta