Bc. Barbora Laubová

Diplomová práce

Krizový management v hotelnictví se zaměřením na bezpečnost hotelového provozu.

Crisis management in the hotel industry with a focus on the safety of hotel operations
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na bezpečnost hotelového provozu v průběhu krizových situací. Postupným zpracováním informací je objasnit, co zahrnuje příprava a jak se projevují průběžné aplikace strategického řízení, které vyhodnocuje krizový management. Teoretická část se věnuje okrajově vývoji hotelnictví. Výklad je soustředěn na jednotlivé pojmy krizového řízení, dosavadní zkušenosti a problematiku …více
Abstract:
The thesis is focused on the safety of hotel operations during emergencies. The gradual processing of information is to clarify what involves preparation and how the continuous application of strategic direction, which evaluates emergency management, manifests itself. The theoretical part marginally deals with development of the hotel industry. Interpretation is centered on the individual terms of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze