Jan KOVÁŘ

Bakalářská práce

Internetový marketing ve vybraném podniku

Internet marketing in the chosen company
Anotace:
Práce se zaměří na problematiku internetového marketingu ve vybraném podniku. Cílem práce je identifikování nástrojů internetového marketingu, které by mohly napomoci oslovit potenciální koncové zákazníky vybraného podniku. Vybraným podnikem je Truhlářství Hakl a Fišer zabývající se výrobou a prodejem truhlářských výrobků. Pomocí dotazníkového šetření byl zjištěn vhodný způsob zlepšení internetového …více
Abstract:
The bachelor thesis will focus on the issue of internet marketing in the selected company. The aim is to identify internet marketing tools that could help to address the potential target customers of the selected company. The selected company is Truhlářství Hakl a Fišer, which makes and sells wooden products. Using the questionnaire has been found a suitable way of impoving internet marketing and there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Fantová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘ, Jan. Internetový marketing ve vybraném podniku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management