Mgr. Kateřina Součková

Bachelor's thesis

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti

Analysis of the HR department employees' learning needs in a selected company
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je Analýza vzdělávacích potřeba zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti. Cílem je identifikovat současné vzdělávací potřeby u zaměstnanců personálního oddělení vybrané společnosti. Teoretická část je věnována představení problematiky podnikového vzdělávání, vzdělávacím potřebám a analýze vzdělávacích potřeb. Dále se teoretická část práce zabývá personální práci …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is an Analysis of the HR department employees' learning needs in a selected company. The aim is to identify contemporary learning and development needs of employees in the department of human resources in a particular company. The theoretical part deals with the issue of human resource development, learning and development needs and the analysis of such needs. Furthermore …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Kristína Chudá
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eva Klepáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií